Gulbenes novada SAC "Jaungulbenes Alejas"

Faktiskā adrese

Gulbenes nov. Jaungulbene Jaungulbene LV-4420

Kontaktpersona

Kristīne Kukurāne

Kontaktpersonas tālrunis

29973198

Kontaktpersonas epasts

kristine.kukurane@gulbene.lv

Tīmekļa vietne

Gultas vietu skaits

99

Brīvas vietas

0

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 29.29

Pakalpojuma apraksts

SAC''Jaungulbenes Alejas'' sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. Gulbenes novadā deklarētām personām dienas izmaksa 21,73 euro.

sac_img