Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems"

Faktiskā adrese

Rīga Malienas iela 3A LV-1079

Kontaktpersona

Vilnis Gricaičuks-Puriņš

Kontaktpersonas tālrunis

29889622

Kontaktpersonas epasts

vilnis.gricaicuks-purins@riga.lv

Tīmekļa vietne

https://www.mezciems.lv

Gultas vietu skaits

193

Brīvas vietas

0

Demences nodaļa

Ir

Izmaksas dienā

€ 52.72

Pakalpojuma apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojumus: Dzīvesvietu; Palīdzību pašaprūpē; Ēdināšanu; Uzraudzību; Dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus, apģērbu, gultas piederumus, gultas veļu, dvieļus un to centralizētu mazgāšanu vai kopšanu; Personīgās higiēnas priekšmetus. Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: Sociālā darba speciālistu pakalpojumus (klientu vajadzību novērtējumu, klientu sociālās aprūpes un /vai sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanu, palīdzību sadzīves jautājumu risināšanā, apmeklējumus ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c); Nodarbības un speciālistu konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšanu/attīstīšanu, mūzikas, mākslas, kustību terapija, ārstnieciskā fizkultūra u.c. nodarbību speciālistu vadībā; piemēram, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu konsultācijas); Integrācijas sabiedrībā veicināšanas pasākumus (pastaigas, ekskursijas, izbraukumus, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumus gan institūcijā, gan ārpus tās); Atbalsta pakalpojumus (konsultācijas u.c.) ģimenes locekļiem/tuviniekiem un/vai klienta likumiskajiem pārstāvjiem. Veselības aprūpes pakalpojumus: Reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšanu; Ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi; Valsts kompensējamo un nekompensējamo medikamentus atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai; Zobu ārstēšanu atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai; Zobu protezēšanu atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai; Brilles atbilstoši RSAC noteiktajai kārtībai; Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; Citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu saskaņā ar speciālista izvērtējumu atbilstoši personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānam; Neatliekamo medicīnisko palīdzību RSAC ārstniecības personas kompetences ietvaros, neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanu dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī. Lai kļūtu par aprūpes centra klientu ir jāņem vērā, ka mēs esam pašvaldības aprūpes centrs un nodrošinām pakalpojumu tikai personām ar Rīgas domes Sociālā dienesta nosūtījumu. Nepieciešams vērsties sociālajā dienestā, kurš veic personu izvērtēšanu un izsniedz nosūtījumus pakalpojuma saņemšanai. Maksas pakalpojumus RSAC klientiem neveic!

sac_img