Rēzeknes novada sociālā aprūpes centra struktūrvienība "Pilcene"

Faktiskā adrese

Rēzeknes nov. Dricānu pagasts Pilcene Pilcenes skola LV-4615

Kontaktpersona

Velta Runča

Kontaktpersonas tālrunis

29484782

Kontaktpersonas epasts

velta.runca@rezeknesnovads.lv

Tīmekļa vietne

Gultas vietu skaits

26

Brīvas vietas

0

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 47.2

Pakalpojuma apraksts

Rēzeknes novada SAC struktūrvienība „ Pilcene”nodrošina: ilgstošas sociālās aprūpes, sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, mājokli un diennakts aprūpi personām pensijas vecumā un personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt personām darbspējīgā vecumā un/ vai personām, kurām noteikta III invaliditātes grupa, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālo pakalpojumu apjomu. Institūcijas klientiem tiek nodrošināta: • dzīvojamā platība, neizmitinot vienā dzīvojamā istabā vairāk par 4 klientiem, kur dzīvojamās istabas ir aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm; • dzimumam un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, gultas veļa, dvieļi un personīgās higiēnas preces; • racionāla klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana 4 reizes dienā; • neatliekamā medicīniskā palīdzība • tehniskie palīglīdzekļi; • klienta reģistrācija pie ģimenes ārsta un un nepieciešamā veselības aprūpe; • atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā: sociālā aprūpe, rehabilitācija, sociālā darbinieka konsultācijas; • apstākļi, lai klients varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku – atpūtai iekārtotas piemērotas telpas,; • iespēja iesaistīties aktivitātēs ārpus institucijas, kā arī apmeklēt kultūras un citus pasākumus; • iespēja tikties ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem; • iespēja apgūt atbilstoši funkcionālajam stāvoklim sadzīves un pašaprūpes iemaņas – personīgās naudas izlietojuma plānošana, iepirkšanās, telpu uzkopšana, apģērba mazgāšana, • Pēc iemītnieku vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai.

sac_img