SAC "Pansionāts ''Balvi''"

Faktiskā adrese

Balvu nov. Kubulu pag. Balvi Celmene Pansionāta apbraucamā iela 1 LV-4566

Kontaktpersona

Kontaktpersonas tālrunis

26586237

Kontaktpersonas epasts

pansionatsbalvi@balvi.lv

Tīmekļa vietne

https://www.pansionatsbalvi.lv

Gultas vietu skaits

206

Brīvas vietas

38

Demences nodaļa

Ir

Izmaksas dienā

€ 22.81

Pakalpojuma apraksts

Mēs nodrošināsim ikviena klienta vajadzībām atbilstošu aprūpi, nepieciešamības gadījumā nodrošināsim personas somatisko medicīnisko aprūpi, veiksim sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim. Organizēsim racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katras personas vecumu un veselības stāvokli. Pansionāta iemītniekus reģistrējam pie tuvumā praktizējošiem ģimenes ārstiem. Nodrošināsim atbilstoši klienta vajadzībām nepieciešamus tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

sac_img