Rīgas SAC "Stella maris"

Faktiskā adrese

Rīga Birzes 54 LV-1016

Kontaktpersona

Marika Zihmane

Kontaktpersonas tālrunis

29503996

Kontaktpersonas epasts

marika.zihmane@riga.lv

Tīmekļa vietne

Gultas vietu skaits

100

Brīvas vietas

2

Demences nodaļa

Ir

Izmaksas dienā

€ 45.85

Pakalpojuma apraksts

MĒRĶIS Nodrošināt Centra klientu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas, kā arī nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenojot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās. MISIJA Palīdzība un atbalsta sniegšana cilvēkiem, kuri par sevi nevar parūpēties paši. Profesionālu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, lai nodrošinātu senioru pamatvajadzības. RSAC "Stella maris" prioritatīvie uzdevumi ir: Esošo sociālo pakalpojumu nodrošināšana, pilnveidošana un paplašināšana; Kvalificētu darbinieku piesaiste; Darbinieku nepārtraukta profesionālā pilnveide; Pasākumu kompleksa īstenošana, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes; Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām; Centra popularizēšana un sabiedrības informēšana par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām; Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, telpas un teritoriju pielāgošana klientu vajadzībām.

sac_img