SIA ,,Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

Faktiskā adrese

Smiltenes nov. Smiltene, Dakteru iela 14, LV-4729

Kontaktpersona

Anete Gendrjuka

Kontaktpersonas tālrunis

26169787

Kontaktpersonas epasts

pansionats@smiltenesslimnica.lv

Tīmekļa vietne

https://www.smiltenesslimnica.lv/

Gultas vietu skaits

65

Brīvas vietas

0

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 28.27

Pakalpojuma apraksts

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa ir SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” izveidota novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, iedzīvotājiem, kuriem ir vecuma pensija vai invaliditāte ar fiziska rakstura traucējumiem un, kuri nespēj paši sevi aprūpēt vecuma vai slimības dēļ.