Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība Pansija “Mežvijas”

Faktiskā adrese

Jēkabpils nov. Leimaņu pagasts Mežgale Mežvijas LV-5223

Kontaktpersona

Lolita Matuseviča

Kontaktpersonas tālrunis

+371 27813933

Kontaktpersonas epasts

lolita.matusevica@jekabpils.lv

Tīmekļa vietne

Gultas vietu skaits

27

Brīvas vietas

2

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 18.64

Pakalpojuma apraksts

Pansijas pakalpojums nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, ja nepieciešams, saglabājot patstāvīgas dzīves principus. Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir personai, kurai ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst pirmajam vai otrajam aprūpes līmenim, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi un uzraudzību, un kura saņem valsts vecuma pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un ir motivēta patstāvīgai dzīvei.

sac_img