Biedrība "Sociālās aprūpes centrs "Allaži"" - OFF 11.01.2024.

Faktiskā adrese

Siguldas nov. Allažu pagasts Allažu pag., Siguldas novads Stīveri "Gaismas" LV-2154

Kontaktpersona

Lāsma Rengarte

Kontaktpersonas tālrunis

29299952

Kontaktpersonas epasts

allazi.sac@gmail.com

Tīmekļa vietne

https://www.allazisac.com

Gultas vietu skaits

52

Brīvas vietas

5

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 34

Pakalpojuma apraksts

Sociālās aprūpes centra Allaži pakalpojumā ietilpst: ● ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana abu dzimumu pilngadīgām personām (pansionāts I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt) atbilstoši aprūpes līmenim; ● īslaicīga uzturēšanās centrā.

sac_img