SAC Aglona

Faktiskā adrese

Preiļu nov. Aglonas pagasts Salenieki Salenieku pansionāts LV-5304

Kontaktpersona

Inta Gžibovska

Kontaktpersonas tālrunis

25753996

Kontaktpersonas epasts

intagzibovska@preili.lv

Tīmekļa vietne

Gultas vietu skaits

49

Brīvas vietas

1

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 23.5

Pakalpojuma apraksts

SAC Aglona" atrodas Tartakas upes ielokā 4 km attālumā no Aglonas. Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums, kuras iekārtotas atbilstoši klienta funkcionālajām vajadzībām; • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli; • Telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus klientiem; • Apgādājam klientus ar bezmaksas tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši klienta vajadzībām; • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces; • Nodrošinām diennakts sociālo aprūpi; • Nodrošinām klientu medicīnisko aprūpi, saskaņā ar ģimenes ārsta vai cita speciālista norādījumiem; • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā; • Nodrošinām klienta nokļūšanu līdz veselības aprūpes un citām institūcijām; • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību; • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim; • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus; • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai; • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem. • Ievērojam konfidencialitāti attiecībā pret klienti. Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.

sac_img