SAC "Aprūpes nams "Urga""

Faktiskā adrese

Limbažu nov. Braslavas "Urgas pansionāts" LV-4068

Kontaktpersona

valdes locekle Sandra Fiļipova

Kontaktpersonas tālrunis

64031009

Kontaktpersonas epasts

urgas.an@limbazunovads.lv

Tīmekļa vietne

https://www.aprupesnams.lv

Gultas vietu skaits

69

Brīvas vietas

0

Demences nodaļa

Nav

Izmaksas dienā

€ 29

Pakalpojuma apraksts

Pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Sociālā institūcija personai, kura vecuma vai slimības dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

sac_img