Dzimšanas diena

Rezidenti

Kopā rezidenti: 2990 Pieteiktas dāvanas: 49


Filtrēšana
Tuvākās apaļās jubilejas:
Ināra Ķ. (Siev.) 21. Jul 70 Apsveikt
Vladimirs S. (Vīr.) 21. Jul 80 Apsveikt
Andris B. (Vīr.) 21. Jul 60 Apsveikt
Dzintra S. (Siev.) 22. Jul 80 Apsveikt
Dinis R. (Vīr.) 22. Jul 30 Apsveikt
Pjotrs K. (Vīr.) 23. Jul 40 Apsveikt
Ralfs Š. (Vīr.) 23. Jul 60 Apsveikt
Biruta K. (Siev.) 23. Jul 60 Apsveikt
Ilmārs Š. (Vīr.) 24. Jul 40 Apsveikt
Franciska Z. (Siev.) 24. Jul 70 Apsveikt
Vārds Uzvārds Centrs Reģions Dzimšanas diena Aprit gadi Pieteiktās / Nosūtītās dāvanas
Juris N (Vīr.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 21. Jul 64 0 / 0 Apsveikt
Edmunds B (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 21. Jul 74 0 / 0 Apsveikt
Nadežda R (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 21. Jul 77 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs S (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 21. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Valentīna (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 21. Jul 84 0 / 0 Apsveikt
Sergejs A (Vīr.) SAC Aglona Latgale 21. Jul 22 0 / 0 Apsveikt
VALDA Z (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 21. Jul 85 0 / 0 Apsveikt
Guntis S (Vīr.) Cesvaines sociālā aprūpes nodaļa Vidzeme 21. Jul 65 0 / 0 Apsveikt
Edgars S (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 21. Jul 56 0 / 0 Apsveikt
Andris B (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 21. Jul 60 0 / 0 Apsveikt
Gijs C (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 21. Jul 42 0 / 0 Apsveikt
Monika R (Siev.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 21. Jul 92 0 / 0 Apsveikt
Juris R (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 21. Jul 65 0 / 0 Apsveikt
Ināra (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 21. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
ILGA D (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 21. Jul 69 0 / 0 Apsveikt
Jautrīte L (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 21. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Marija D (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 21. Jul 61 0 / 0 Apsveikt
Anna P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 21. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Ruta B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 21. Jul 64 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 21. Jul 47 0 / 0 Apsveikt
Mihails M (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 22. Jul 63 0 / 0 Apsveikt
Arnolds T (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 22. Jul 28 0 / 0 Apsveikt
Jeļena M (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 22. Jul 44 0 / 0 Apsveikt
Agris L (Vīr.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 22. Jul 69 0 / 0 Apsveikt
Jeļena P (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 22. Jul 48 0 / 0 Apsveikt
Dinis R (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 22. Jul 30 0 / 0 Apsveikt
Nataļja O (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 22. Jul 31 0 / 0 Apsveikt
Francis K (Vīr.) Viļakas SAC struktūrvienība Šķilbēnu sociālās aprūpes māja Latgale 22. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 22. Jul 61 0 / 0 Apsveikt
Zina D (Siev.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 22. Jul 62 0 / 0 Apsveikt
Dzintra S (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 22. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Līga B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 22. Jul 33 0 / 0 Apsveikt
Apolonijs G (Vīr.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 22. Jul 74 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnijs K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 22. Jul 34 0 / 0 Apsveikt
ILGA G (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 22. Jul 86 0 / 0 Apsveikt
Rudīte (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 22. Jul 39 0 / 0 Apsveikt
Konstancija P (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 22. Jul 89 0 / 0 Apsveikt
Leongina P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 22. Jul 67 0 / 0 Apsveikt
Tamāra O (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 22. Jul 54 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs J (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 23. Jul 45 0 / 0 Apsveikt
Anastasija C (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 23. Jul 85 0 / 0 Apsveikt
Pjotrs K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 23. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Staņislavs K (Vīr.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 23. Jul 85 0 / 0 Apsveikt
Normunds M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 23. Jul 51 0 / 0 Apsveikt
Ņina P (Siev.) SIA Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs Latgale 23. Jul 68 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs S (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 23. Jul 46 0 / 0 Apsveikt
Kaspars G (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 23. Jul 75 0 / 0 Apsveikt
Marija R (Siev.) SAC Aglona Latgale 23. Jul 73 0 / 0 Apsveikt
Alberts V (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 23. Jul 77 0 / 0 Apsveikt
Zofija I (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 23. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Jurijs S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 23. Jul 28 0 / 0 Apsveikt
Egils Z (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 23. Jul 46 0 / 0 Apsveikt
Ralfs (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 23. Jul 60 0 / 0 Apsveikt
Daina R (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 23. Jul 28 0 / 0 Apsveikt
Mihails (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 23. Jul 38 0 / 0 Apsveikt
Biruta K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 23. Jul 60 0 / 0 Apsveikt
Dzintars J (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 23. Jul 39 0 / 0 Apsveikt
Juris M (Vīr.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 24. Jul 47 0 / 0 Apsveikt
Jadviga M (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 24. Jul 84 0 / 0 Apsveikt
Jefimija J (Siev.) SIA Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs Latgale 24. Jul 92 0 / 0 Apsveikt
Marta S (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 24. Jul 87 0 / 0 Apsveikt
Agnis S (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 24. Jul 46 0 / 0 Apsveikt
Silvija S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Jul 65 0 / 0 Apsveikt
Raimonds K (Vīr.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 24. Jul 66 0 / 0 Apsveikt
Tatjana P (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 24. Jul 59 0 / 0 Apsveikt
Ilmārs (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Milija A (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 24. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Anna A (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 24. Jul 90 0 / 0 Apsveikt
Franciska Z (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Zinaida S (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 24. Jul 75 0 / 0 Apsveikt
Ritma S (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 24. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Astrīda S (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 24. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Lilita L (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 24. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Igors N (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 24. Jul 32 0 / 0 Apsveikt
Leokādija M (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 24. Jul 83 0 / 0 Apsveikt
Vera Z (Siev.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 24. Jul 82 0 / 0 Apsveikt
Mārīte B (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 24. Jul 1049 0 / 0 Apsveikt
Juris A (Vīr.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 24. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Laura T (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 24. Jul 39 0 / 0 Apsveikt
Anna R (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 25. Jul 83 0 / 0 Apsveikt
Māris Z (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 25. Jul 30 0 / 0 Apsveikt
Boriss K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 25. Jul 67 0 / 0 Apsveikt
Antoņina B (Siev.) SIA Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs Latgale 25. Jul 95 0 / 0 Apsveikt
Zenta P (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 25. Jul 96 0 / 0 Apsveikt
Juzefa O (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 25. Jul 97 0 / 0 Apsveikt
Sergejs B (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 25. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Irena I (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 25. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Ints M (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 25. Jul 56 0 / 0 Apsveikt
Jurijs P (Vīr.) Ērgļu PSIA ''Ērgļu slimnīca'' AC Vidzeme 25. Jul 68 0 / 0 Apsveikt
Brigita S (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 25. Jul 63 0 / 0 Apsveikt
Aivars G (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Jul 38 0 / 0 Apsveikt
Lilija P (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 25. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Guna (Siev.) P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Vidzeme 25. Jul 55 0 / 0 Apsveikt
Māra M (Siev.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 25. Jul 81 0 / 0 Apsveikt
Ina T (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 25. Jul 56 0 / 0 Apsveikt
Ingrīda (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 25. Jul 64 0 / 0 Apsveikt
Oļegs P (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 25. Jul 47 0 / 0 Apsveikt
Kristaps S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 25. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Māris (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 25. Jul 44 0 / 0 Apsveikt
Valdis L (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 25. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Boriss K (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 25. Jul 75 0 / 0 Apsveikt
Kazis J (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 25. Jul 76 0 / 0 Apsveikt
Ivans J (Vīr.) Jelgavas novada SARC "Kalnciems" Zemgale 25. Jul 59 0 / 0 Apsveikt
Varis D (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 25. Jul 72 0 / 0 Apsveikt
Voldemārs S (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 25. Jul 73 0 / 0 Apsveikt
Antons P (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 25. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Olaga B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 25. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Kārlis (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 25. Jul 63 0 / 0 Apsveikt
Veronika B (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 25. Jul 85 0 / 0 Apsveikt
INTA A (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 26. Jul 84 0 / 0 Apsveikt
LUDMILA S (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 26. Jul 74 0 / 0 Apsveikt
Regīna B (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 26. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Vija P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 26. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Iveta (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Jul 57 0 / 0 Apsveikt
Māris B (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Jul 48 0 / 0 Apsveikt
Irēna G (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 26. Jul 52 0 / 0 Apsveikt
Lidija K (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 26. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Tekla G (Siev.) SAC Aglona Latgale 26. Jul 81 0 / 0 Apsveikt
LIDIJA B (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 26. Jul 74 0 / 0 Apsveikt
Ļubova E (Siev.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 26. Jul 63 0 / 0 Apsveikt
Ausma D (Siev.) Mālpils sociālās apūpes centrs Vidzeme 26. Jul 90 0 / 0 Apsveikt
Jānis B (Vīr.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 26. Jul 93 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 26. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Sergejs K (Vīr.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 26. Jul 69 0 / 0 Apsveikt
Tatjana S (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Jul 73 0 / 0 Apsveikt
Anna B (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Jul 55 0 / 0 Apsveikt
Māris S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 27. Jul 33 0 / 0 Apsveikt
Jūlija L (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 27. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Pēteris (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 27. Jul 60 0 / 0 Apsveikt
Marija S (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 27. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Herta P (Siev.) Viļakas SAC Latgale 27. Jul 81 0 / 0 Apsveikt
Tatjana A (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 27. Jul 32 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 27. Jul 69 0 / 0 Apsveikt
Antons A (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle "Pilcene" Latgale 27. Jul 65 0 / 0 Apsveikt
Marta K (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 27. Jul 56 0 / 0 Apsveikt
Valentīna S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 27. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Malda T (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 27. Jul 66 0 / 0 Apsveikt
Uldis K (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 27. Jul 55 0 / 0 Apsveikt
Vera U (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 27. Jul 65 0 / 0 Apsveikt
Zinaīda J (Siev.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 27. Jul 66 0 / 0 Apsveikt
Olga M (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 27. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Silvestrs L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 27. Jul 42 0 / 0 Apsveikt
Antonija K (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 27. Jul 86 0 / 0 Apsveikt
Lauris V (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 27. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Helēna A (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 27. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Diāna M (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 27. Jul 27 0 / 0 Apsveikt
Vladislavs T (Vīr.) SAC "Senliepas" Vidzeme 27. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Valentīna T (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 27. Jul 74 0 / 0 Apsveikt
Aija B (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 27. Jul 63 0 / 0 Apsveikt
Dainis K (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 27. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Jadviga K (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 27. Jul 76 0 / 0 Apsveikt
Mareks K (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 27. Jul 37 0 / 0 Apsveikt
Māris P (Vīr.) SAC "Rugāji" Latgale 27. Jul 76 0 / 0 Apsveikt
Ilze D (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 27. Jul 53 0 / 0 Apsveikt
Jāzeps I (Vīr.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 28. Jul 68 0 / 0 Apsveikt
Tamāra Matilde S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 28. Jul 99 0 / 0 Apsveikt
Mario P (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 28. Jul 30 0 / 0 Apsveikt
Elvīra K (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 28. Jul 91 0 / 0 Apsveikt
Teodors L (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 28. Jul 77 0 / 0 Apsveikt
Vanda S (Siev.) Ērgļu PSIA ''Ērgļu slimnīca'' AC Vidzeme 28. Jul 979 0 / 0 Apsveikt
Andris C (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 28. Jul 60 1 / 0 Apsveikt
Ivars M (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 28. Jul 57 0 / 0 Apsveikt
Pāvels M (Vīr.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 28. Jul 37 0 / 0 Apsveikt
Raisa I (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 28. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Semjons P (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 28. Jul 72 0 / 0 Apsveikt
Sergejs I (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 28. Jul 23 0 / 0 Apsveikt
Velta L (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 28. Jul 97 0 / 0 Apsveikt
Jānis R (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 28. Jul 32 0 / 0 Apsveikt
Žanna L (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 28. Jul 82 0 / 0 Apsveikt
Ilze Z (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 28. Jul 58 0 / 0 Apsveikt
Veronika D (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 28. Jul 22 0 / 0 Apsveikt
Ligita C (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 28. Jul 55 0 / 0 Apsveikt
Jevģēnijs V (Vīr.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 28. Jul 68 0 / 0 Apsveikt
Antoņina R (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 28. Jul 91 0 / 0 Apsveikt
Inga V (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 28. Jul 58 0 / 0 Apsveikt
Staņislavs R (Vīr.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 29. Jul 58 0 / 0 Apsveikt
Ilja V (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 29. Jul 42 0 / 0 Apsveikt
Kristīne L (Siev.) Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Dienas centrs personām ar GRT Kurzeme 29. Jul 29 0 / 0 Apsveikt
NADEŽDA R (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 29. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
VALENTĪNA P (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 29. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Sarmīte R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 29. Jul 57 0 / 0 Apsveikt
Janīna M (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 29. Jul 84 0 / 0 Apsveikt
Aija J (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 29. Jul 82 0 / 0 Apsveikt
Tatjana I (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 29. Jul 28 0 / 0 Apsveikt
Modris D (Vīr.) VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Vidzeme 29. Jul 62 0 / 0 Apsveikt
Sergejs K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 29. Jul 40 0 / 0 Apsveikt
Rolands K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 29. Jul 34 0 / 0 Apsveikt
Lidija Valentīne L (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 29. Jul 87 0 / 0 Apsveikt
Dainuvīte M (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 29. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Marija V (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 29. Jul 95 0 / 0 Apsveikt
Alma V (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 30. Jul 89 0 / 0 Apsveikt
Tamāra S (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 30. Jul 97 0 / 0 Apsveikt
Ieva K (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 30. Jul 58 0 / 0 Apsveikt
Marta Vilma R (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 30. Jul 92 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnija M (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 30. Jul 62 0 / 0 Apsveikt
LARISA R (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 30. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Mareks D (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 30. Jul 43 0 / 0 Apsveikt
Nataļja V (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 30. Jul 31 0 / 0 Apsveikt
Valentīna Z (Siev.) P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Vidzeme 30. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Jurģis A (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 30. Jul 27 0 / 0 Apsveikt
Normunds K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 30. Jul 35 0 / 0 Apsveikt
Ainārs K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 30. Jul 64 0 / 0 Apsveikt
Jevgenija P (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 30. Jul 88 0 / 0 Apsveikt
Lazdiņš U (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 30. Jul 57 0 / 0 Apsveikt
Aija D (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 30. Jul 92 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš F (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 30. Jul 47 0 / 0 Apsveikt
Ruta G (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 30. Jul 76 0 / 0 Apsveikt
Vasīlijs A (Vīr.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 30. Jul 80 0 / 0 Apsveikt
Ausma B (Siev.) Jelgavas novada SARC "Kalnciems" Zemgale 30. Jul 91 0 / 0 Apsveikt
Evalds P (Vīr.) SAC "Rugāji" Latgale 30. Jul 69 0 / 0 Apsveikt
Veronika P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 30. Jul 71 0 / 0 Apsveikt
Agra S (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 30. Jul 70 0 / 0 Apsveikt
Ausma L (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 30. Jul 62 0 / 0 Apsveikt
Simona S (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 31. Jul 49 0 / 0 Apsveikt
Jurijs K (Vīr.) Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas centrs “Atbalsts” Zemgale 31. Jul 36 0 / 0 Apsveikt
Ēriks E (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 31. Jul 67 0 / 0 Apsveikt
Neļa J (Siev.) Biedrība "Dundagas aprūpes nams - Stacija" Kurzeme 31. Jul 78 0 / 0 Apsveikt
Irēna F (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 31. Jul 71 0 / 0 Apsveikt
Drosma A (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 31. Jul 89 0 / 0 Apsveikt
Lāsma M (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 31. Jul 28 0 / 0 Apsveikt
Melita P (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 31. Jul 71 0 / 0 Apsveikt
Ludmila I (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 31. Jul 42 0 / 0 Apsveikt
Aldis B (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 31. Jul 79 0 / 0 Apsveikt
Tatjana P (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 31. Jul 58 0 / 0 Apsveikt
Rita S (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 31. Jul 38 0 / 0 Apsveikt
Rasma L (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 31. Jul 89 0 / 0 Apsveikt
Ingrīda R (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 01. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Erna K (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 01. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Ilga V (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 01. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Klementīna (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 01. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Jeļena K (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 01. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Pēteris Z (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 01. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Monika (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 01. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Pēteris S (Vīr.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 01. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Andris K (Vīr.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 01. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Pēteris E (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 01. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Daina P (Siev.) Biedrība "Dundagas aprūpes nams - Stacija" Kurzeme 01. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Iļja S (Vīr.) SAC Aglona Latgale 01. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Pēteris S (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 01. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Jūlija K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 01. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Valdis B (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 01. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Antans V (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 01. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Vidmants R (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 01. Aug 24 0 / 0 Apsveikt
Stefānija L (Siev.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 01. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Romualds P (Vīr.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 01. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Jānis M (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 01. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs B (Vīr.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 01. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Romāns M (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 01. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Andris B (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 01. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Dana P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 01. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Natālija K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 01. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Valentīns T (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 01. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Mudīte C (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 02. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 02. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Adele (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 02. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Malva R (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 02. Aug 44 0 / 0 Apsveikt
Sniedze S (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 02. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Zelma P (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 02. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Leonija D (Siev.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 02. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Jevgeņijs K (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 02. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs N (Vīr.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 02. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte Biruta G (Siev.) Mālpils sociālās apūpes centrs Vidzeme 02. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Anna M (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 02. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Aleftina (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 02. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš A (Vīr.) Sociālās aprūpes centrs "Baldone" Vidzeme 02. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Imants F (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 02. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Veronika S (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 03. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Ludmila L (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 03. Aug 67 1 / 0 Apsveikt
Valentīna L (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 03. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Jānis T (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 03. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Edgars S (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 03. Aug 45 0 / 0 Apsveikt
Zoja K (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 03. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Natālija S (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 03. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Līga K (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 03. Aug 25 0 / 0 Apsveikt
Baiba F (Siev.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 03. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Vladislavs D (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 03. Aug 40 0 / 0 Apsveikt
Ināra D (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 03. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
VALĒRIJS K (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 03. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Ārija Skaidrīte G (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 03. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Dzintra (Siev.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 04. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Uldis P (Vīr.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 04. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Aivars M (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 04. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Rita L (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 04. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Ainars T (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 04. Aug 50 0 / 0 Apsveikt
Harijs L (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 04. Aug 18 0 / 0 Apsveikt
Marija B (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 04. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Kārlis S (Vīr.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 04. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Svetlana V (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 04. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Spitsin J (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 04. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Aivars V (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 04. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Viktors P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 04. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Vizma D (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 04. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Aina S (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 04. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 04. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Anete S (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 04. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Pēteris S (Vīr.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 04. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Gunārs G (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 04. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Sandra J (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 04. Aug 52 0 / 0 Apsveikt
Natālija B (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 04. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs B (Vīr.) SAC "Rugāji" Latgale 04. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Regīna K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 04. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Santa P (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 04. Aug 40 0 / 0 Apsveikt
Rita Astra P (Siev.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 04. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Laima A (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 04. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Anna D (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 05. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Ina Z (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 05. Aug 30 0 / 0 Apsveikt
Lidija K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 05. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Irisa M (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 05. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Anda O (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 05. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Arnolds B (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 05. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Pāvels M (Vīr.) Cesvaines sociālā aprūpes nodaļa Vidzeme 05. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Valdis D (Vīr.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 05. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Rūta (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 05. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Sandra (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 05. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
LIGIJA D (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 05. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Dainis (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 05. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Hilda G (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 05. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Biruta A (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 05. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Daina A (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 05. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Antoņina J (Siev.) SAC Aglona Latgale 05. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Kornēlija (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 05. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Genovefa T (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 05. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Alla P (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 05. Aug 47 0 / 0 Apsveikt
Solveiga S (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 05. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte S (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 06. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Pēteris U (Vīr.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 06. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Aldonis M (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 06. Aug 53 0 / 0 Apsveikt
Rasma G (Siev.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 06. Aug 30 0 / 0 Apsveikt
LŪCIJA B (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 06. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Millija V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 06. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Jānis V (Vīr.) P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Vidzeme 06. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Leontīna K (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" struktūrvienība "Dzērves" Vidzeme 06. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Ausma S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 06. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Ainārs K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 06. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Ligita Astra L (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 06. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Andrejs D (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 06. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 06. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Sergejs R (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 06. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Edgars S (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 06. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Marijana B (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 07. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Afanasijs (Vīr.) P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Vidzeme 07. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Evija (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 07. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Celmiņa S (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 07. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Baiba F (Siev.) Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas centrs “Harmonija” Zemgale 07. Aug 25 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs R (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 07. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
ALDONA ONA V (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 07. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Rita B (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 07. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Valentīna D (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 07. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Pāvels R (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 07. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Stase U (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 07. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Jeļena G (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 07. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs S (Vīr.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 07. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Didzis V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 07. Aug 30 0 / 0 Apsveikt
Mirdza K (Siev.) SIA "Vecpiebalgas Doktorāts" ilgstošas sociālās aprūpes institūcija Vidzeme 07. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Georgijs H (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 07. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Aivars A (Vīr.) SIA "Vecpiebalgas Doktorāts" ilgstošas sociālās aprūpes institūcija Vidzeme 07. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Dzidra (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 07. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Olimpiada P (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 07. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Sofija B (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 07. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Andris K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 08. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Rita K (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 08. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Marta Biruta S (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 08. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Elīna V (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 08. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Jurijs K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 08. Aug 39 0 / 0 Apsveikt
Antoņina K (Siev.) Viļakas SAC struktūrvienība Šķilbēnu sociālās aprūpes māja Latgale 08. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Arvīds (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 08. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Daina Z (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 08. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Vineta R (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 08. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņs J (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 08. Aug 33 0 / 0 Apsveikt
Zigrīds J (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 08. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Pēteris Z (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 08. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Jana P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 08. Aug 34 0 / 0 Apsveikt
Biruta L (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 08. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Anfisa V (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 08. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Regīna L (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 08. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Tatjana V (Siev.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 08. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Ainārs E (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 08. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Kārlis K (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 08. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Vera K (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 08. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Valērijs K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 08. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Vilnis K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 08. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Valentīna K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 08. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Maiga T (Siev.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 08. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Eleonora L (Siev.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 08. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 08. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Larisa K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 08. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs P (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 08. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Pēteris M (Vīr.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 08. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Elita G (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 08. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs P (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 08. Aug 34 0 / 0 Apsveikt
Gaida L (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 08. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Andris B (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 09. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Viktorija C (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 09. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Anatolijs G (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 09. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Andris S (Vīr.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 09. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Māris V (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 09. Aug 55 0 / 0 Apsveikt
Ilze D (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 09. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Žanna S (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 09. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Anna R (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 09. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Leonīds K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 09. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Zelma B (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 09. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Imants B (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 09. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Guna K (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 09. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Valija V (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 09. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Gaida G (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 09. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Monika A (Siev.) Mālpils sociālās apūpes centrs Vidzeme 09. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Aleksejs (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 09. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Lauris A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 09. Aug 47 0 / 0 Apsveikt
Gunārs K (Vīr.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 09. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Sergejs K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 10. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Leontīna M (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 10. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Ēriks R (Vīr.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 10. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Helga S (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 10. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Vera I (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 10. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Anna Laima K (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 10. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Grietiņa B (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 10. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Aleksejs L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 10. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Pēteris L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 10. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Dzidris B (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 10. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Ilga Īrisa R (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 10. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Antons G (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 10. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 10. Aug 28 0 / 0 Apsveikt
Genovefa (Siev.) Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" Latgale 10. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Ādolfs P (Vīr.) Mālpils sociālās apūpes centrs Vidzeme 10. Aug 97 0 / 0 Apsveikt
Vjačeslavs K (Vīr.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 10. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Genovefa P (Siev.) Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" Latgale 10. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Benita K (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 10. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Alfrēds Z (Vīr.) Neretas sociālais aprūpes centrs Zemgale 10. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Dzintra M (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 10. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Marija T (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 10. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Gunta R (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 10. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Aina I (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 10. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Ivo F (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 10. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Māra B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 10. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Armands G (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 11. Aug 22 0 / 0 Apsveikt
Augusts J (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 11. Aug 44 0 / 0 Apsveikt
Irēna K (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 11. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Žanete N (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 11. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Santa D (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 11. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Tekla Z (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 11. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Aldis I (Vīr.) SAC "Senliepas" Vidzeme 11. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Kristians G (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 11. Aug 40 0 / 0 Apsveikt
Valdis P (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 11. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Diāna K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 11. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Vera L (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 11. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Juris A (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 11. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Raimonds R (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 11. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Linda V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 11. Aug 40 0 / 0 Apsveikt
Velta K (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 11. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Romualds I (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 11. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Kirils D (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 11. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte I (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Baldone" Vidzeme 11. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Lidija V (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 12. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Dzintars K (Vīr.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 12. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Andulis K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 12. Aug 31 0 / 0 Apsveikt
Andris K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 12. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Linards M (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 12. Aug 35 0 / 0 Apsveikt
Leonija P (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 12. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Jēkabs B (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 12. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Eduards A (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 12. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Andis R (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 12. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Valentīna F (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 12. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Zenta Z (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 12. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Mirdza Ausma B (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 12. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Marena K (Siev.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 12. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Vizma R (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 12. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Ēriks L (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 12. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Elvīra L (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 12. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Broņislava H (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 12. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Agita (Siev.) Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas centrs “Harmonija” Zemgale 13. Aug 23 0 / 0 Apsveikt
Reinis V (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 13. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Jekaterina (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 13. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
ALBERTS P (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 13. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Aivars K (Vīr.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 13. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Jānis B (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 13. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Andris S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 13. Aug 52 0 / 0 Apsveikt
Genādijs V (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 13. Aug 43 0 / 0 Apsveikt
Jeļena S (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 13. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Tekla D (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 13. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Voldemārs L (Vīr.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 13. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Svetlana K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 13. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
GINTA (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 13. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Genovaite B (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 13. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Kristīne M (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 13. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte P (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 13. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Lilija S (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 13. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Janīna G (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 14. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Jausma Edīte F (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 14. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Sandra V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 14. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Gunta M (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 14. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Roberts V (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 14. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs F (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 14. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Klementīna G (Siev.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 14. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnijs U (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 14. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
LAIMA A (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 14. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Marija M (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 14. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Biruta M (Siev.) Cesvaines sociālā aprūpes nodaļa Vidzeme 14. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Dzidris B (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 14. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs D (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 14. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Gaida V (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 14. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Agris – Dzintars A (Vīr.) Neretas sociālais aprūpes centrs Zemgale 14. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Inta D (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 14. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Edvīns T (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 15. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Anastasija V (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 15. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Arma I (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 15. Aug 27 0 / 0 Apsveikt
Olga L (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 15. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Laima R (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 15. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Nadežda (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 15. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Ainārs P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 15. Aug 50 0 / 0 Apsveikt
Linards M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 15. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Erna (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 15. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Edīte B (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 15. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Ivans D (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 15. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Janīna K (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 15. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Igors K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 15. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs J (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 15. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Gunārs P (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 15. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Aivars O (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 15. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Dzidra K (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 15. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Genovefa G (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 15. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Adele P (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 15. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Nadežda K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 15. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Nadežda M (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 15. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Roberts L (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 15. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Aija A (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 15. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Rasma G (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 15. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Jevdokija G (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 15. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Una S (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 16. Aug 53 0 / 0 Apsveikt
Deniss N (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna" Latgale 16. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Marija P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 16. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Austra R (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 16. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš D (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 16. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Viktors K (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 16. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Natālija B (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 16. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs A (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 16. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Irēna A (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 16. Aug 53 0 / 0 Apsveikt
Diana S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 16. Aug 20 0 / 0 Apsveikt
Uģis B (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 16. Aug 26 0 / 0 Apsveikt
Ludmila G (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 16. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Jānis V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 16. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Vjačeslavs P (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 16. Aug 53 0 / 0 Apsveikt
Ieva R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 16. Aug 22 0 / 0 Apsveikt
Vasīlijs J (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 17. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Vilma S (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 17. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Alberts (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 17. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Juris A (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 17. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Kārlis S (Vīr.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 17. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Santa B (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 17. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Māris A (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 17. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Ilze D (Siev.) Mālpils sociālās apūpes centrs Vidzeme 17. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Olga M (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 17. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
Daniela L (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 17. Aug 21 0 / 0 Apsveikt
Helēna T (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 17. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Jānis F (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 17. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
JĀNIS K (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 17. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Pjotrs G (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 17. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Nadežda M (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 18. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš Hugo (Vīr.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 18. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Genādijs D (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 18. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Helēna B (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 18. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Diāna F (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 18. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Vizma (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 18. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Juris G (Vīr.) Ērgļu PSIA ''Ērgļu slimnīca'' AC Vidzeme 18. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Mārīte P (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 18. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Dans K (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 18. Aug 14 0 / 0 Apsveikt
Anna F (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 18. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Kate Ausma D (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 18. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Inita B (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 18. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Romans D (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 18. Aug 25 0 / 0 Apsveikt
Raivis S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 18. Aug 22 0 / 0 Apsveikt
Aina L (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 18. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Anatolijs V (Vīr.) SIA "Vecpiebalgas Doktorāts" ilgstošas sociālās aprūpes institūcija Vidzeme 18. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Lūcija O (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 18. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Irina M (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 18. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Ivars (Vīr.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 18. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte T (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 18. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Andrejs M (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 18. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs M (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 18. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Zaituna E (Siev.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 18. Aug 100 0 / 0 Apsveikt
Aldona S (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 18. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Pāvels U (Vīr.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 18. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Nauris A (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 19. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Lucija E (Siev.) Viļakas SAC struktūrvienība Šķilbēnu sociālās aprūpes māja Latgale 19. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Dace M (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 19. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Vilma L (Siev.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 19. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Lolita J (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 19. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Alla R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 19. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Jānis C (Vīr.) SAC Aglona Latgale 19. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Jānis K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 19. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
Jevdokija V (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 19. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Jūlija P (Siev.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 19. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Vera K (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 19. Aug 100 0 / 0 Apsveikt
Regina P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 19. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 19. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Raisa A (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 19. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Guntars R (Vīr.) Salaspils novada Sociālā dienesta, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidzeme 19. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Ārija Dzintra A (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 19. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Valdis Z (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 20. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Imants J (Vīr.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 20. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Vilma V (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 20. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Anna V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 20. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Nelija A (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 20. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Aleksandra T (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 20. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Natālija A (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 20. Aug 43 0 / 0 Apsveikt
Ziedonis N (Vīr.) SAC "Trapene" Vidzeme 20. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Emma P (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 20. Aug 102 0 / 0 Apsveikt
Antoņina P (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 20. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Raimonds P (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 20. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Mihails B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 20. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Īrisa J (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 20. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Feodors A (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 20. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Zita P (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 20. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Pēteris A (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 20. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Sergejs J (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 20. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Aina D (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 20. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Vija U (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 20. Aug 77 0 / 0 Apsveikt
Genovefa B (Siev.) SAC "Rugāji" Latgale 20. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs P (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 20. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Santis V (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 21. Aug 35 0 / 0 Apsveikt
Igors S (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 21. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Velga V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 21. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Imants M (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 21. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Roberts P (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 21. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Dita K (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 21. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Jeļena K (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 21. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Ludmila M (Siev.) SAC "Malta" Latgale 21. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Genadijs I (Vīr.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 21. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Arnis N (Vīr.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 21. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Genādijs (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 21. Aug 44 0 / 0 Apsveikt
Vitolds P (Vīr.) Sociālās aprūpes centrs "Baldone" Vidzeme 21. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnijs K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 21. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Zigmārs O (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 21. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Nauris P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 21. Aug 27 0 / 0 Apsveikt
Aigars T (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 21. Aug 28 0 / 0 Apsveikt
Valija I (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 21. Aug 73 0 / 0 Apsveikt
Arkādijs G (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 21. Aug 35 0 / 0 Apsveikt
Antoņina C (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 22. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Vilnis J (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 22. Aug 47 0 / 0 Apsveikt
Elvīra H (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 22. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Valda Lilija K (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 22. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Inguna O (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 22. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Alberts M (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 22. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Leontīne N (Siev.) SAC "Senliepas" Vidzeme 22. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
JEVGEŅIJA S (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 22. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Antons V (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 22. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Imants M (Vīr.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 22. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte D (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 22. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Daina S (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 22. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Vija S (Siev.) SAC "ĀBELES" Kurzeme 22. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Vilis B (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 22. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Velta P (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 22. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Andris M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 22. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Gunārs M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 22. Aug 54 0 / 0 Apsveikt
Artūrs G (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 22. Aug 48 0 / 0 Apsveikt
Anna (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 22. Aug 24 0 / 0 Apsveikt
Vera I (Siev.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 22. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Daina V (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 22. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Biruta P (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 22. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Alfrēds A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 22. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Svetlana V (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 22. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Monika Z (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 22. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Lāsma K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 22. Aug 27 0 / 0 Apsveikt
Maksims M (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 23. Aug 23 0 / 0 Apsveikt
Jūlija R (Siev.) Viļakas SAC Latgale 23. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs G (Vīr.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 23. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Aivars S (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 23. Aug 17 0 / 0 Apsveikt
Samanta V (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 23. Aug 18 0 / 0 Apsveikt
Lonija P (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 23. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Aija D (Siev.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 23. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Baiba V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 23. Aug 40 0 / 0 Apsveikt
Anna V (Siev.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 23. Aug 89 0 / 0 Apsveikt
Svetlana S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 24. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Pēteris N (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 24. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Ernests Jānis P (Vīr.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 24. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Vigo B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 24. Aug 52 0 / 0 Apsveikt
Anna R (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 24. Aug 97 0 / 0 Apsveikt
Lāsma K (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 24. Aug 44 0 / 0 Apsveikt
Marina S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Ilona P (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 24. Aug 39 0 / 0 Apsveikt
Lonija (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 24. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Nataļja I (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 24. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Jānis L (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 24. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Edvīns (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 24. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 24. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Valērijs M (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 24. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Sarmīte R (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 24. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Kristīne D (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Aug 23 0 / 0 Apsveikt
Antoņina S (Siev.) SAC "Malta" Latgale 25. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Kaspars C (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 25. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
Marija P (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 25. Aug 96 0 / 0 Apsveikt
Alma E (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 25. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Tatjana L (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 25. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Miķelis V (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 25. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Ingus K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 25. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Ludmila N (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Guna I (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Veneranda S (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 25. Aug 94 0 / 0 Apsveikt
Aļģerds O (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 25. Aug 52 0 / 0 Apsveikt
INA G (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 25. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Sandra U (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 25. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Jānis R (Vīr.) Neretas sociālais aprūpes centrs Zemgale 25. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Vera M (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 25. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Romualda (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 25. Aug 95 0 / 0 Apsveikt
Ēriks V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 25. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Dzintra B (Siev.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 26. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Valentīna S (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Maija (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 26. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Iraīda K (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 26. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Anna B (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 26. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Valdis V (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 26. Aug 43 0 / 0 Apsveikt
Santa O (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 26. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Baiba A (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
Sergejs G (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 26. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Aina K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Tekla Biruta L (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 26. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Erika B (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" struktūrvienība "Dzērves" Vidzeme 26. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Gunārs K (Vīr.) SAC "Trapene" Vidzeme 26. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Antoņina L (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 26. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte A (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 26. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Ludmila Z (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 26. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Adrians M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs R (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 26. Aug 53 0 / 0 Apsveikt
Baiba E (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 26. Aug 20 0 / 0 Apsveikt
Tereza I (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 26. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Aleksejs G (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 26. Aug 44 0 / 0 Apsveikt
Ludmila S (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 26. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
Valentīna S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 26. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Andris P (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 26. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Dace c (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Mihails P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 27. Aug 45 0 / 0 Apsveikt
Ivans K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 27. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Sarmīte T (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 27. Aug 74 0 / 0 Apsveikt
Juris R (Vīr.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 27. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Juris K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 27. Aug 57 0 / 0 Apsveikt
Nadežda P (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 27. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Jolanta P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 27. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Zenta P (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 27. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Marina B (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 27. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
Alma Emīlija P (Siev.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 27. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 27. Aug 45 0 / 0 Apsveikt
Ēriks V (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 27. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Daina (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 27. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Sandijs K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 27. Aug 37 0 / 0 Apsveikt
Jānis D (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 27. Aug 62 0 / 0 Apsveikt
ANFISA (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 27. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
VALĒRIJS G (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 27. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Aļtja (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 27. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Helēna S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 27. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Jānis M (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 27. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Mihails D (Vīr.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 27. Aug 67 0 / 0 Apsveikt
Ināra V (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 27. Aug 65 0 / 0 Apsveikt
Valentīna E (Siev.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 27. Aug 99 0 / 0 Apsveikt
Igors (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 28. Aug 50 0 / 0 Apsveikt
Mareks Z (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 28. Aug 39 0 / 0 Apsveikt
Andris G (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 28. Aug 59 0 / 0 Apsveikt
Baiba T (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 28. Aug 31 0 / 0 Apsveikt
Jurijs P (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 28. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 28. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Andris M (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 28. Aug 61 0 / 0 Apsveikt
Modris G (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 28. Aug 51 0 / 0 Apsveikt
Māra J (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 28. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Aija T (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 28. Aug 91 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs G (Vīr.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 28. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Sarmīte Zaiga R (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 28. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Raisa M (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 28. Aug 62 0 / 0 Apsveikt
Ligita B (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 28. Aug 76 0 / 0 Apsveikt
Tamāra J (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 28. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Jānis Haralds K (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 28. Aug 83 0 / 0 Apsveikt
Albīna L (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 28. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Aldis P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 28. Aug 35 0 / 0 Apsveikt
Olga S (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 28. Aug 92 0 / 0 Apsveikt
LŪCIJA K (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 28. Aug 86 0 / 0 Apsveikt
Juris B (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 29. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Anfisa G (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 29. Aug 81 0 / 0 Apsveikt
Kārlis K (Vīr.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 29. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Uldis S (Vīr.) SAC "Senliepas" Vidzeme 29. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
ANTONS T (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 29. Aug 63 0 / 0 Apsveikt
Skaidrīte S (Siev.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 29. Aug 88 0 / 0 Apsveikt
Elza C (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 29. Aug 98 0 / 0 Apsveikt
Juris Z (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 29. Aug 69 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs L (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 29. Aug 20 0 / 0 Apsveikt
Irma (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 29. Aug 98 0 / 0 Apsveikt
Dzidra Brigita P (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 29. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Ella G (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 29. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Gatis B (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 29. Aug 25 0 / 0 Apsveikt
Velta L (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 29. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Aļona R (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 29. Aug 23 0 / 0 Apsveikt
Helēna S (Siev.) Viļakas SAC Latgale 30. Aug 85 0 / 0 Apsveikt
Staņislavs K (Vīr.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 30. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Raitis A (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 30. Aug 25 0 / 0 Apsveikt
Roberts M (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 30. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Ilga Velta L (Siev.) SAC "Senliepas" Vidzeme 30. Aug 82 0 / 0 Apsveikt
Nadežda D (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 30. Aug 52 0 / 0 Apsveikt
Aigars K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 30. Aug 43 0 / 0 Apsveikt
Marta D (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 30. Aug 90 0 / 0 Apsveikt
Jevgenija R (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 30. Aug 72 0 / 0 Apsveikt
Inguta D (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 30. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Valija S (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 30. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Jadviga O (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 30. Aug 84 0 / 0 Apsveikt
Renita B (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 30. Aug 87 0 / 0 Apsveikt
Kristīne J (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 30. Aug 42 0 / 0 Apsveikt
Velta K (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 30. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Juris A (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 30. Aug 49 0 / 0 Apsveikt
Irina (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 30. Aug 56 0 / 0 Apsveikt
Jānis E (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 30. Aug 80 0 / 0 Apsveikt
Leonīds V (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 30. Aug 66 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 30. Aug 64 0 / 0 Apsveikt
Kaspars Z (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 30. Aug 38 0 / 0 Apsveikt
Jānis A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 30. Aug 75 0 / 0 Apsveikt
Jānis R (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 30. Aug 32 0 / 0 Apsveikt
Jānis C (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 30. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Herolana K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 31. Aug 20 0 / 0 Apsveikt
Vilma L (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 31. Aug 93 0 / 0 Apsveikt
Dzintars C (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 31. Aug 45 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs K (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 31. Aug 62 0 / 0 Apsveikt
Irēna K (Siev.) SAC "Trapene" Vidzeme 31. Aug 78 0 / 0 Apsveikt
Oļegs V (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 31. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Tatjana J (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 31. Aug 41 0 / 0 Apsveikt
Svetlana K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 31. Aug 46 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs B (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 31. Aug 60 0 / 0 Apsveikt
Mihails B (Vīr.) SAC Aglona Latgale 31. Aug 79 0 / 0 Apsveikt
Kristofers Bruno S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 31. Aug 21 0 / 0 Apsveikt
Laura V (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 31. Aug 29 0 / 0 Apsveikt
Tatjana Z (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 31. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs A (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 31. Aug 70 0 / 0 Apsveikt
Mihails P (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 31. Aug 27 0 / 0 Apsveikt
Oļģerts (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 31. Aug 68 0 / 0 Apsveikt
Anatolijs M (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 31. Aug 58 0 / 0 Apsveikt
Pāvels V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 31. Aug 71 0 / 0 Apsveikt
Jānis L (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 31. Aug 36 0 / 0 Apsveikt
Dzintra R (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 01. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Ļoļa K (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 01. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
Alberts Alfrēds P (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 01. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Vija K (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 01. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
ALDIS V (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 01. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Ivars P (Vīr.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 01. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Maija H (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 01. Sep 27 0 / 0 Apsveikt
Antoņina T (Siev.) Viļakas SAC struktūrvienība Šķilbēnu sociālās aprūpes māja Latgale 01. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Irēna Teresa R (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 01. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Veronika F (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 01. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Tamāra P (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 01. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Dace R (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 01. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Ingūna R (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 01. Sep 35 0 / 0 Apsveikt
Fjodors P (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 01. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Leons M (Vīr.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 01. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Andris Z (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 01. Sep 48 0 / 0 Apsveikt
Zigrīda L (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 01. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 02. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs P (Vīr.) SIA Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs Latgale 02. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Lidija R (Siev.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 02. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Ruta R (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 02. Sep 93 0 / 0 Apsveikt
Albertīne S (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 02. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Aivars M (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 02. Sep 45 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs P (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 02. Sep 23 0 / 0 Apsveikt
Arnolds S (Vīr.) Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" Latgale 02. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Jūlija (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 02. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Fanils M (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 02. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Ādolfs-Artūrs L (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 02. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Vaclavs D (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 02. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Gunars K (Vīr.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 02. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Natālija B (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 03. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Egils K (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 03. Sep 41 0 / 0 Apsveikt
Ludmila G (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 03. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Viktors G (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 03. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Biruta V (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 03. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs G (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 03. Sep 42 0 / 0 Apsveikt
Ingrīda (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 03. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Leons S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 03. Sep 99 0 / 0 Apsveikt
Antons K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 03. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnija A (Siev.) Salaspils novada Sociālā dienesta, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidzeme 03. Sep 14 0 / 0 Apsveikt
Eduards B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 03. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Vilhelmīne O (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 03. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Anita T (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 04. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Žanna R (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 04. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Rita P (Siev.) Ērgļu PSIA ''Ērgļu slimnīca'' AC Vidzeme 04. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Īrisa K (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 04. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Laimdota- Skaidrīte B (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 04. Sep 94 0 / 0 Apsveikt
Natālija U (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 04. Sep 40 0 / 0 Apsveikt
Jolanta M (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 04. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Sņežana I (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 04. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Aleksandra J (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 04. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Ausma Skaidrīte G (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 04. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Austra G (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 04. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Mečislavs R (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 04. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Arvīds Z (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 04. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Vitauts M (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 04. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Askolds K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 04. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Gaida S (Siev.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 04. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Rita L (Siev.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 04. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Marija G (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 05. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Janīna S (Siev.) Viļakas SAC Latgale 05. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Alīse B (Siev.) SAC "Senliepas" Vidzeme 05. Sep 96 0 / 0 Apsveikt
Jānis J (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle "Pilcene" Latgale 05. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Līna M (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 05. Sep 94 0 / 0 Apsveikt
VALENTĪNA T (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 05. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Ārija Z (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 05. Sep 97 0 / 0 Apsveikt
ZAIGA Z (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 05. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Andrejs K (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 05. Sep 42 0 / 0 Apsveikt
Eleonora B (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 05. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Leons (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 05. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Jānis K (Vīr.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 05. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Nadežda (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 05. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Zinaida (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 05. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Dzintra P (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 05. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Imants L (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 05. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Antoņina K (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 05. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Stepans L (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 05. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Valērijs T (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 05. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Valentīna P (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 05. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Vigants L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 05. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Valentīna S (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 05. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Baiba S (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 05. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Volodja A (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna" Latgale 06. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Raisa V (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 06. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Kristīne J (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 06. Sep 26 0 / 0 Apsveikt
Jānis R (Vīr.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 06. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Jurijs S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 06. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Anna L (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 06. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
LUDMILA G (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 06. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Antoņina (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 06. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Zenta A (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 06. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Kārlis K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 06. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Anna D (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 06. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Herta P (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 06. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Dzidra P (Siev.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 06. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Jons V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 06. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Austra K (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 06. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
Aivars K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 06. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Valentīna S (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 07. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Jeļena A (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 07. Sep 31 0 / 0 Apsveikt
Uldis (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 07. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Ramazs (Vīr.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 07. Sep 52 0 / 0 Apsveikt
Viktors P (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 07. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Emīlija D (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 07. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Henriks P (Vīr.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 07. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Uldis (Vīr.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 07. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnija F (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" struktūrvienība "Dzērves" Vidzeme 07. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
Dišlers A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 07. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Rudīte G (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 07. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Hermanis K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 07. Sep 26 0 / 0 Apsveikt
Arita M (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 07. Sep 28 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 07. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Mihails G (Vīr.) Biedrība "REACH" Senioru nams "Zilaiskalns" Vidzeme 07. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Māris K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 07. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Guntis B (Vīr.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 07. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Gundars Z (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 07. Sep 30 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs C (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 07. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Māris K (Vīr.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 08. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Anatolijs (Vīr.) Salaspils novada Sociālā dienesta, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidzeme 08. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Ilga V (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 08. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Imants U (Vīr.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 08. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Antons L (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 08. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Valdis O (Vīr.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 08. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
GUNTA ANNA Z (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 08. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Aivars V (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 08. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Ilga M (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 08. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Rišards K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 08. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Sergejs (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 08. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Jurijs V (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 08. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Valentīna C (Siev.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 08. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Leons S (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 08. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Ivars B (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 08. Sep 60 0 / 0 Apsveikt
Andris F (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 08. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Valdis M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 08. Sep 45 0 / 0 Apsveikt
Ivars T (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 08. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Lilija M (Siev.) SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks" Latgale 08. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Nellija A (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 08. Sep 19 0 / 0 Apsveikt
Jānis B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 08. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Juris J (Vīr.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 09. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 09. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Marija V (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 09. Sep 96 0 / 0 Apsveikt
Ludmila M (Siev.) SAC "Malta" Latgale 09. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Dzintra K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 09. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
Klaudija G (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 09. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Silvija P (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 09. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Juste A (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 09. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Gaida A (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 09. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Gunerte Z (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 09. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Ina (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 09. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Māris D (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 09. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Janīna U (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 09. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Ilgvars G (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 09. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Vija P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 09. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
ANATOLIJS K (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 09. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Tamāra G (Siev.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 10. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Dainis S (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 10. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Olga U (Siev.) Viļakas SAC Latgale 10. Sep 93 0 / 0 Apsveikt
JEVGĒNIJA (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 10. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Margrieta B (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 10. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Jānis V (Vīr.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 10. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Bronislava B (Siev.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 10. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs S (Vīr.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 10. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Sandra E (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 10. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Silvija K (Siev.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 10. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Tadeušs A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 10. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Mārīte K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 10. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Rimma T (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 10. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Alehandra P (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 10. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Gaļina B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 10. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Jānis A (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 10. Sep 26 0 / 0 Apsveikt
Tatjana (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 10. Sep 60 0 / 0 Apsveikt
Ludmila J (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 10. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Cecilija P (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 10. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Roberts J (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 10. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
AIVARS F (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 10. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Ļubova B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 10. Sep 41 0 / 0 Apsveikt
Broņislava U (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 11. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Velta Dzintra S (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 11. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 11. Sep 35 0 / 0 Apsveikt
Diāna Z (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 11. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Sergejs K (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 11. Sep 38 0 / 0 Apsveikt
Elza K (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 11. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Jeļena I (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 11. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Ingus (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 11. Sep 30 0 / 0 Apsveikt
Sandis L (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 11. Sep 20 0 / 0 Apsveikt
Gunārs M (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 11. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Jevgēnija S (Siev.) Kārsavas pašvaldības pansionāts Mūsmājas Latgale 11. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Andrejs U (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 11. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Marija P (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 11. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Oskars B (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 11. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Zīgurds S (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 12. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Aina H (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 12. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Augustins K (Vīr.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 12. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
Igors S (Vīr.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 12. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Zinaida T (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 12. Sep 93 0 / 0 Apsveikt
Valdis D (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 12. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Aivars G (Vīr.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 12. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Genādijs M (Vīr.) SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks" Latgale 12. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Inga S (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 12. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Erna V (Siev.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 12. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Edgars L (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 12. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs K (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 12. Sep 52 0 / 0 Apsveikt
Georgijs (Vīr.) VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Vidzeme 12. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Elīna G (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 12. Sep 23 0 / 0 Apsveikt
Alfrēds M (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 12. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Rūta P (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 12. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Alberts K (Vīr.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 12. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Laimonis G (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 12. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Modris S (Vīr.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 12. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Veneranda T (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 13. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Aigars S (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 13. Sep 33 0 / 0 Apsveikt
Jeļena P (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 13. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Ivans P (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 13. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Elvīra O (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 13. Sep 93 0 / 0 Apsveikt
Laimonis O (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 13. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
ANATOLIJS P (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 13. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Elmārs (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 13. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Vilma (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 13. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Eleonora (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 13. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Oskars B (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 13. Sep 93 0 / 0 Apsveikt
Jānis M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 13. Sep 28 0 / 0 Apsveikt
Dzintars P (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 13. Sep 39 0 / 0 Apsveikt
Smaida E (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 13. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Anatolijs P (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 13. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Sergejs S (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 13. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Dzintra Z (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 13. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Laimons B (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 13. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Māris M (Vīr.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 13. Sep 23 0 / 0 Apsveikt
Janina T (Siev.) SAC "Malta" Latgale 14. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Aina K (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 14. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Laimons (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 14. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs D (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 14. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
Uldis U (Vīr.) Gulbenes novada SAC "Siltais" struktūrvienība "Dzērves" Vidzeme 14. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Ruta T (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 14. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Ināra B (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 14. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Ļubova M (Siev.) Viļakas SAC Latgale 14. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Aīda G (Siev.) Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode" Vidzeme 14. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Intars B (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 14. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Astra V (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 14. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Rolands Z (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 14. Sep 38 0 / 0 Apsveikt
Māris R (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 14. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Veneranda S (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 14. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Inga S (Siev.) Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas centrs “Integra” Zemgale 14. Sep 41 0 / 0 Apsveikt
Ērika Amanda I (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 14. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 15. Sep 44 0 / 0 Apsveikt
Ina B (Siev.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle "Pilcene" Latgale 15. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Marija Z (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 15. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Leonīds J (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 15. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Edgars M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 15. Sep 36 0 / 0 Apsveikt
Ludmila D (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 15. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Lonija L (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 15. Sep 94 0 / 0 Apsveikt
Zigvards (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 15. Sep 52 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs B (Vīr.) VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa Vidzeme 15. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Vera H (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 15. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Lienīte H (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 15. Sep 34 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs R (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 15. Sep 33 0 / 0 Apsveikt
Aļģirds Jons K (Vīr.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 16. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Valentīna J (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 16. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Ņina J (Siev.) Viļakas SAC Latgale 16. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Ļubova N (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 16. Sep 40 0 / 0 Apsveikt
Viesturs M (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 16. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Viktorija A (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 16. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Jana L (Siev.) Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, Dienas centrs personām ar GRT Kurzeme 16. Sep 34 0 / 0 Apsveikt
Jānis (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 16. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Antons C (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts Latgale 16. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Jāzeps M (Vīr.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 16. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Zita N (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 16. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Sergejs K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 16. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Nikolajs R (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 16. Sep 33 0 / 0 Apsveikt
Zenaida K (Siev.) Cesvaines sociālā aprūpes nodaļa Vidzeme 16. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Valentīna D (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 16. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Brone J (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 16. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Marta Rozalija L (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 16. Sep 94 0 / 0 Apsveikt
Vanda L (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 16. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Vija Z (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 16. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Armands G (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 16. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Liesma L (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 16. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Genovefa G (Siev.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 16. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Asja P (Siev.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 16. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Irina B (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 16. Sep 40 0 / 0 Apsveikt
Guntis G (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 17. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Edgars D (Vīr.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 17. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Mirdza K (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 17. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Ļubova (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 17. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Normunds Z (Vīr.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 17. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Velta K (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 17. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Imants V (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 17. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Svetlana M (Siev.) SAC "SIA Veselības centrs Ilūkste" sociālās aprūpes nodaļa Subate" Latgale 17. Sep 37 0 / 0 Apsveikt
Maiga U (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 17. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Dzidra (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 17. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Dzintra L (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 17. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Ilga R (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 17. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Andris M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 17. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Guntra B (Siev.) Gulbenes novada SAC "Siltais" Vidzeme 17. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Sergejs P (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 17. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Nadežda A (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 17. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
JĀNIS B (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 17. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Aivars K (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 17. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Dace V (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 17. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs I (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 17. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Raimonds F (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 17. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Aivars P (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 17. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs A (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 17. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Astra R (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 18. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Marina J (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 18. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Zenta D (Siev.) SAC "Malta" Latgale 18. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Astrīda S (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 18. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
JĀNIS F (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 18. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Indulis B (Vīr.) SAC "Sērmūkši" Vidzeme 18. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Antons G (Vīr.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle "Pilcene" Latgale 18. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
VALDIS B (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 18. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Sandris (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 18. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Nataļja V (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 18. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Jānis (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 18. Sep 33 0 / 0 Apsveikt
Aina P (Siev.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 18. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs O (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 18. Sep 45 0 / 0 Apsveikt
Genovefa B (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 18. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Mareks S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 18. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Vilnis R (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 18. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Vija M (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 18. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Aldis K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 18. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Daiga K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 18. Sep 37 0 / 0 Apsveikt
Ira B (Siev.) Neretas sociālais aprūpes centrs Zemgale 18. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Raisa K (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 18. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Gunta M (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 18. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Arnis (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 19. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Ilga S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna" Latgale 19. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Ēriks L (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 19. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Dzidra Z (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 19. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Juris P (Vīr.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 19. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Francis J (Vīr.) "Varakļānu veselības aprūpes centrs" Latgale 19. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Miervaldis G (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 19. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Stepans (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 19. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Vilma Z (Siev.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 19. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
Zigrīda G (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 19. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Dzidra L (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 19. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Zigurds K (Vīr.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 19. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs P (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 19. Sep 35 0 / 0 Apsveikt
Sergejs G (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 19. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Dzidra P (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 19. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Genādijs S (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 19. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs B (Vīr.) Ludzas novada SAC "Ludza" Latgale 19. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Sandra R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 20. Sep 55 0 / 0 Apsveikt
TERESA L (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 20. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Ārija (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 20. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Emma I (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 20. Sep 96 0 / 0 Apsveikt
Astra K (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 20. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Biruta D (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 20. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Guntis G (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga" Kurzeme 20. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Anna J (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 20. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Asja S (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 20. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Jeļena I (Siev.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 20. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Jēkabs O (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 20. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Ēriks S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 20. Sep 48 0 / 0 Apsveikt
Sniedze R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 20. Sep 30 0 / 0 Apsveikt
Normunds V (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 20. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Valentīns K (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 20. Sep 60 0 / 0 Apsveikt
Margita G (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 20. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Laimonis R (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 20. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Antons (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 20. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Tatjana P (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 20. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Aivis S (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 20. Sep 37 0 / 0 Apsveikt
Jevgeņija B (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 20. Sep 42 0 / 0 Apsveikt
Anna M (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 20. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Sofija K (Siev.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 20. Sep 990 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 20. Sep 73 0 / 0 Apsveikt
Viktorija S (Siev.) Salaspils novada Sociālā dienesta, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidzeme 21. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
ANASTASIJA M (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 21. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Anna P (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 21. Sep 38 0 / 0 Apsveikt
Feodora K (Siev.) Vispārējā tipa pansionāts „Madliena” Vidzeme 21. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Valērijs K (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 21. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Aleksnadrs S (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 21. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Genovefa L (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 21. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Valentīna L (Siev.) Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāle "Pilcene" Latgale 21. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Gaļina B (Siev.) Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Eleja" Zemgale 21. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Arnolds P (Vīr.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 21. Sep 48 0 / 0 Apsveikt
Juris S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 21. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
IGORS V (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 21. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Virgīnijs G (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 21. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Dace (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 21. Sep 32 0 / 0 Apsveikt
Pjotrs B (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 21. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Andris S (Vīr.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs "Kastanas" Vidzeme 21. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Tatjana K (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 21. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Jurijs L (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 21. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Harijs S (Vīr.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 21. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Ligita D (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 21. Sep 67 0 / 0 Apsveikt
Lelde G (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 21. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Romans M (Vīr.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 21. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Oļegs D (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 21. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Austra (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 22. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
Ērika R (Siev.) SAC "Senliepas" Vidzeme 22. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Māris L (Vīr.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 22. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Kitija M (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 22. Sep 40 0 / 0 Apsveikt
EDGARS R (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 22. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Leons D (Vīr.) Biedrība ''Latvijas Samariešu apvienība'' SAC "Pārdaugava" Rīgas reģions 22. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Vilnis I (Vīr.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 22. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Valerijs S (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 22. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Vera K (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 22. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Ivans C (Vīr.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 22. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Velta V (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 22. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Renāte (Siev.) SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa Kurzeme 22. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Viktorija D (Siev.) Skuķi Robežnieku pagasta pārvaldes Krāslavas novads Latgale 22. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Astra (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 22. Sep 66 0 / 0 Apsveikt
Marija K (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 22. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Vilnis K (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 22. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Tamāra S (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 22. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Anžela P (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 22. Sep 44 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs V (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 22. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Tamāra P (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Baldone" Vidzeme 22. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
Ruta O (Siev.) SAC pansionāts "Pērle" Rīgas reģions 22. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Marks S (Vīr.) Salaspils novada Sociālā dienesta, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem Vidzeme 22. Sep 30 0 / 0 Apsveikt
Vladimirs S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 23. Sep 37 0 / 0 Apsveikt
Oļegs A (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 23. Sep 36 0 / 0 Apsveikt
Marta R (Siev.) Alūksnes novada pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrs "Alūksne" Vidzeme 23. Sep 94 0 / 0 Apsveikt
Pēteris M (Vīr.) SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks" Latgale 23. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Maiga J (Siev.) Ērgļu PSIA ''Ērgļu slimnīca'' AC Vidzeme 23. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Mārtiņš L (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 23. Sep 32 0 / 0 Apsveikt
Aleksandrs S (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 23. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Oļegs V (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 23. Sep 28 0 / 0 Apsveikt
Māris A (Vīr.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 23. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Olga B (Siev.) Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža" Zemgale 23. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Zane D (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 23. Sep 21 0 / 0 Apsveikt
Anita B (Siev.) SIA "Veselības centrs Ilūkste" Latgale 23. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Lauma S (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi" Kurzeme 23. Sep 60 0 / 0 Apsveikt
Gunārs – Imants N (Vīr.) Neretas sociālais aprūpes centrs Zemgale 23. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Daina S (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 23. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Kristīne J (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 23. Sep 44 0 / 0 Apsveikt
Sandris O (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 23. Sep 49 0 / 0 Apsveikt
Zigrīda B (Siev.) Siguldas novada pašvaldības, Sociālās aprūpes mājas “Gaismiņas” Vidzeme 23. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Alfreds K (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 24. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Ilma I (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 24. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Valērijs D (Vīr.) SAC "Malta" Latgale 24. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Inita K (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Jugla" Rīgas reģions 24. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Ina S (Siev.) SAC "SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"-"Senioru māja" Vidzeme 24. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Sandijs P (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Alla S (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 24. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Jānis G (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 24. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
GUNTA Z (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 24. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Ainārs B (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 24. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Viktors T (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Sep 51 0 / 0 Apsveikt
Ivars A (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 24. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Aldo S (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 24. Sep 39 0 / 0 Apsveikt
Ivars K (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalkūni" Latgale 24. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Helēna K (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 24. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Antons G (Vīr.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 24. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Aivars J (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 24. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Viktorija | (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 24. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Ainars B (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 24. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Milda K (Siev.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 24. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Gunārs B (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 24. Sep 38 0 / 0 Apsveikt
Valdis K (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 24. Sep 42 0 / 0 Apsveikt
Jāzeps V (Vīr.) Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas pansionāts Vidzeme 24. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Veronika R (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 24. Sep 90 0 / 0 Apsveikt
Liesma Z (Siev.) Ģimenes atbalsta centrs "DZEGUZĪTE" Vidzeme 24. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Anna C (Siev.) Višķu sociālās aprūpes centrs Latgale 24. Sep 86 0 / 0 Apsveikt
Ilze B (Siev.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 25. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Ārijs Gunārs B (Vīr.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 25. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Andris Z (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 25. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Rūta K (Siev.) SAC Aprūpes nams "Urga" Vidzeme 25. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Valdis T (Vīr.) VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna" Latgale 25. Sep 50 0 / 0 Apsveikt
Imants A (Vīr.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 25. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
VERA S (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 25. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Anete R (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 25. Sep 28 0 / 0 Apsveikt
Regimants G (Vīr.) Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams "Valtaiķi" Kurzeme 25. Sep 32 0 / 0 Apsveikt
Biruta S (Siev.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 25. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Viktors D (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 25. Sep 70 0 / 0 Apsveikt
Tatjana D (Siev.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 25. Sep 30 0 / 0 Apsveikt
Vladislavs T (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 25. Sep 72 0 / 0 Apsveikt
Veneranda S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 25. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Visvaldis (Vīr.) P/I Veco ļaužu mītne "Sprīdīši" Vidzeme 25. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Raits (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 25. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Pēteris B (Vīr.) SIA "Pansionāts Rokaiži" Kurzeme 25. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Mirdza G (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 25. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
MĀRTIŅŠ B (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 25. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Dina P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Sep 35 0 / 0 Apsveikt
Vija (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Māra T (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši" Zemgale 25. Sep 61 0 / 0 Apsveikt
Alberts A (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava" Zemgale 25. Sep 52 0 / 0 Apsveikt
Emma L (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 25. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Eva K (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 25. Sep 37 0 / 0 Apsveikt
Imants V (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 25. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Raimonds S (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 2 Rīgas reģions 26. Sep 46 0 / 0 Apsveikt
Vitolds K (Vīr.) Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs", "Pansija Rauna" Vidzeme 26. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Ingrīda R (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 26. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Rita M (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 26. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Anna K (Siev.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 26. Sep 29 0 / 0 Apsveikt
Lidija A (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 26. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Ausma P (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka" Vidzeme 26. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Sarmīte A (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Sep 58 0 / 0 Apsveikt
Mudīte Z (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Jeļena K (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 26. Sep 43 0 / 0 Apsveikt
Milda S (Siev.) Mārcienas pansionāts Vidzeme 26. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Genādijs E (Vīr.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 26. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Ņina K (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 26. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Anastasija (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 26. Sep 77 0 / 0 Apsveikt
Irēna A (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 26. Sep 60 0 / 0 Apsveikt
Gaļina (Siev.) SIA Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs Latgale 26. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Sofija R (Siev.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 26. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Vita V (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 26. Sep 56 0 / 0 Apsveikt
Linards R (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 26. Sep 32 0 / 0 Apsveikt
Valentīna (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 26. Sep 48 0 / 0 Apsveikt
Erna Regīna K (Siev.) SAC Tērvete Zemgale 26. Sep 91 0 / 0 Apsveikt
Baiba E (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Lubāna" Latgale 27. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Vera G (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 27. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Emīls D (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi" Kurzeme 27. Sep 32 0 / 0 Apsveikt
Aina M (Siev.) Pašvaldības aģentūra Ķekavas Sociālās aprūpes centrs Rīgas reģions 27. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Lita R (Siev.) VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti" 1 Rīgas reģions 27. Sep 36 0 / 0 Apsveikt
Jānis P (Vīr.) SARC Rūjienas senioru māja Vidzeme 27. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Ludmila S (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Kalupe" Latgale 27. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Genādijs K (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 27. Sep 75 0 / 0 Apsveikt
Ivars L (Vīr.) VSAC "Latgale" filiālē "Mēmele" Zemgale 27. Sep 65 0 / 0 Apsveikt
Guntis Jānis S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 27. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Dmitrijs S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 27. Sep 53 0 / 0 Apsveikt
Izolda P (Siev.) Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams Vidzeme 27. Sep 95 0 / 0 Apsveikt
MONIKA B (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 27. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Agnese G (Siev.) Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" Latgale 27. Sep 85 0 / 0 Apsveikt
Viktors L (Vīr.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 27. Sep 59 0 / 0 Apsveikt
Terēze P (Siev.) Bauskas novada p/i "Vispārēja tipa pansionāts "DERPELE" Zemgale 27. Sep 89 0 / 0 Apsveikt
Jevdokija M (Siev.) VSAC "Latgale" filiāle "Krastiņi" Latgale 27. Sep 71 0 / 0 Apsveikt
Edīte K (Siev.) Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija ''ZVAIGZNE'' Zemgale 27. Sep 74 0 / 0 Apsveikt
Anna N (Siev.) Rīgas pilsētas p/i Rīgas SAC "Mežciems" Rīgas reģions 27. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Pēteris (Vīr.) P/I "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" Latgale 27. Sep 63 0 / 0 Apsveikt
Aļģerds K (Vīr.) Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes" Latgale 28. Sep 62 0 / 0 Apsveikt
Liliana (Siev.) Cēsu pilsētas pansionāts Vidzeme 28. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
Viktors M (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 28. Sep 28 0 / 0 Apsveikt
Albīna D (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 28. Sep 84 0 / 0 Apsveikt
Vija B (Siev.) Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs Vidzeme 28. Sep 83 0 / 0 Apsveikt
Tatjana G (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 28. Sep 87 0 / 0 Apsveikt
Elmārs (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 28. Sep 69 0 / 0 Apsveikt
ELENA B (Siev.) SAC "Zemgale" Zemgale 28. Sep 78 0 / 0 Apsveikt
Valters D (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 28. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Jānis S (Vīr.) Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pansionāts Vidzeme 28. Sep 76 0 / 0 Apsveikt
Guntis (Vīr.) SIA "Vecpiebalgas Doktorāts" ilgstošas sociālās aprūpes institūcija Vidzeme 28. Sep 68 0 / 0 Apsveikt
Irēna K (Siev.) SAC "Pansionāts ''Balvi''" Latgale 28. Sep 82 0 / 0 Apsveikt
Jānis K (Vīr.) Skrīveru novada p/a SAC "Ziedugravas" Vidzeme 28. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Sergejs V (Vīr.) VSAC "Kurzeme" filiāle "Gudenieki" Kurzeme 28. Sep 47 0 / 0 Apsveikt
Veronika S (Siev.) Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts "Preiļi" Latgale 28. Sep 92 1 / 0 Apsveikt
Ausma (Siev.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži" Vidzeme 29. Sep 81 0 / 0 Apsveikt
Anna B (Siev.) Inčukalna novada Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja "Gauja"" Vidzeme 29. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Alaksandrs (Vīr.) VSAC "Rīga" filiāle "Kalnciems" Rīgas reģions 29. Sep 38 0 / 0 Apsveikt
Arnolds P (Vīr.) VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja" Vidzeme 29. Sep 57 0 / 0 Apsveikt
Villija (Siev.) Barkavas pagasta pansionāts Vidzeme 29. Sep 79 0 / 0 Apsveikt
Andris K (Vīr.) SAC "Trapene" Vidzeme 29. Sep 54 0 / 0 Apsveikt
Miķelis (Vīr.) SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks" Latgale 29. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Milda S (Siev.) Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas" Zemgale 29. Sep 88 0 / 0 Apsveikt
Juris J (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zemgale 29. Sep 42 0 / 0 Apsveikt
Anda S (Siev.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 29. Sep 48 0 / 0 Apsveikt
Oskars S (Vīr.) VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Zemgale 29. Sep 64 0 / 0 Apsveikt
Viktors R (Vīr.) SAC Tērvete Zemgale 29. Sep 92 0 / 0 Apsveikt
VLADIMIRS Z (Vīr.) SAC "Zemgale" Zemgale 29. Sep 80 0 / 0 Apsveikt
Jānis S (Vīr.) VSAC ''Kurzeme'' filiāle ''Iļģi'' Kurzeme 29. Sep 71 0 / 0